top of page

Thema: De regenboog/kleuren

Bundel: Grapat schijven

Inhoud: 

In deze bundel kan je verschillende activiteitenkaarten verwerkt in verschillende thema's:
- Bloemen
- Letters
- Cijfers
- Vormen
- Rupsen
- Patronen naleggen of vervolledigen
- Ballonnen
- Stapelen van torens

De Grapat schijven kan je aankopen via www.theministory.be

Vorm:

Het is een pdf bestand dat via mail wordt ontvangen.

Prijs:

1,50 euro

bottom of page